30 Ağustos 2019

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Danışmanlığı

KVKK Danışmanlığı

  1. Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Tespiti & Değerlendirme

1.1.Kişisel Veri  İşleme Envanteri’nin tamamlanması hususunda eğitim ve  farkındalık toplantıları

1.2 Toplantılara ek olarak mevzuatsal farkındalığın sağlanması ve kişisel veri işleme envanterinin en doğru şekilde doldurulması hususunda destek verilmesi.

1.3.  Süreçler gözden geçirilmesi, eksik bilgiler tamamlanması ve hukuki analize temel olacak veriler konusunda mutabakat sağlanması.

  1. Uyumluluk & Değerlendirme

2.1 Veri sahiplerinin gruplandırılması

2.2 Süreçlerin mantıksal gruplandırılması

2.3 Süreçlerin, dokümanların &verilerin haritalandırılması

 

  1. Dokümantasyon

KVKK

 Kişisel veri envanterinin oluşturulması

 Politikalar

 Aydınlatma metinleri

 Açık rıza metinleri

 vb

     4.BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  • VERBİS kayıt
  • Yetkili ataması
  • Bildirim

 

     5. EĞİTİMLER

KISACA BİLGİLER