16 Şubat 2020

Kıdem Tazminatı Nedir ?

Son zamanların en çok tartışılan konusu Kıdem Tazminatı Fonu  konusuna değinelim.  Mevcut uygulamada çalışanların sadece %10’u kadarı Kıdem tazminatı alabiliyor. Bu durum çalışanlar açısından büyük bir kayıp işletmeler açısından ciddi finansal riskler oluşturmaktadır. Bu risklerden kaçınmak isteyen işverenler kıdem tazminatı ödememek adına düşük ücretlerle veya kayıt dışı işçi çalıştırıyor.

Kıdem Tazminatı Fonu mevcut hesaplama yöntemi ile Devlet güvencesi altında sağlanacak olursa faydaları şunlardır :

  • İşveren açısından Kıdem tazminatı yük olmaktan çıkacaktır.
  • İşveren finansal zorluğa düştüğünde çalışanın kıdem tazminatı maliyetini düşünmeyecektir.
  • Çalışanın Kıdem tazminatı ücreti garanti altına alınacaktır.
  • Çalışan kıdem tazminatını yüzünden mutsuz olduğu işyerinden daha iyi kariyer fırsatına geçiş yapacaktır. Bu sayede çalışan daha verimli ve mutlu olduğu işlerde çalışması mümkün olacak.
  • Kıdem tazminatının fona dönüşmesi sonrası çalışanın bir günü bile kaybolmayacak. Çalışan çalıştığı her bir gün için Kıdem Tazminatı Fonuna prim yatırılacak ve çalışan emekli olduğunda bütün çalışma süresi üzerinden kıdem tazminatı alabilecek.
  • Çalışan belirli yılını doldurduğunda ev almak istediğinde belirli koşullarda almasının önü açılmalıdır.

KIDEM TAZMİATI NEDİR? 

Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması veya çalışanın haklı nedenlerle işten ayrılması durumunda  işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için brüt  bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır. Çalışan bu tazminatı alabilmek için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olmalıdır.

Kıdem Tazminatını  3 farklı şekilde hak kazanılır :

Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan çalışan, kıdem tazminatı alamaz.

Birincisi; çalışan, haklı nedenle iş akdini feshederse kıdem tazminatına hak kazanabilir.

İkincisi; işveren tarafından haksız nedenle yapılan fesih halinde çalışan kıdem tazminatını hak kazanır.

Üçüncüsü; çalışanın kanunda belirtilen nedenlerle işten ayrılması.

Erkek çalışanın askere gitmesi halinde, kadın çalışanlar evlendikten itibaren bir yıl içerisinde yazılı olarak başvuru yaparak iş akitlerini feshedebilir ve kıdem tazminatlarını kazanabilirler.

Kanunda belirtilen emeklilik şartlarını taşıyan işçi, işverene başvurarak kıdem tazminatından yararlanabilir. İşçi, iş akdi devam ederken ölürse, bu da hukuk nezdinde haklı nedenle tek taraflı fesihtir, işçinin mirasçıları işverene başvurarak işçinin kıdem tazminatını almak için gerekli işlemlere başlayabilir.

 

Kıdem Tazminatı Hesaplaması

İşçiye ödenecek kıdem tazminatı çalıştığı her bir yıl için son 30 günlük brüt ücreti tutarındadır. İşe giriş tarihi ile işten çıkış tarihleri arasındaki kaç yıl olduğuna bakılır, kaç yıl çalışmış ise çalıştığı yıl ile son çalıştığı ay içindeki brüt ücreti çarpılır. Sonra çalıştığı sürenin yıldan arta kalan ayları güne çevrilir ve son brüt ücrette 365 e bölünmek suretiyle günlük ücreti bulunur. Kıdem tazminat ücretinden sadece Damga vergisi (Binde 7,59) kesilmektedir.

Brüt maaşı her yıl belirlenen Kıdem Tazminatından fazla olamaz.

2020 yılı Kıdem Tazminatı Tavan Ücreti 6.730,15 TL’dir.

Günün Sözü = Emek kutsaldır !  Hak’tır rızkı veren. Çalışmaktır kula düşen.

 

Kıdem tazminatı hesaplamanız için irtibat kurabilirsiniz.

YUSUF KURU

İletişim : (0542) 611 52 83

info@ikform.net