12 Mayıs 2018

İş Hukuku

İş Hukuku

 •  Şirket tarafından iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, konularında yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi.

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş denetimlerde (teftiş) ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi işverene danışmanlık yapılması.

 • Müşterimizin talebi halinde, çalışma hayatı, iş  ve sosyal güvenlikle ilgili toplantılarda bizzat bulunarak görüşlerin bildirilme.

 • İşyerinde yasal yükümlülükler konusunda periyodik olarak aylık/üç aylık periyotlarda denetim yapılarak sonuçların bir raporla şirkete sunulması.

 • İş ve sosyal güvenlik riskleri denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri raporla yönetime sunulur.

 • İnşaat projelerinde asgari işçilik hesaplamalarına ilişkin görüş ve önerilerde bulunulması.

 • İş Sözleşmelerinin ve Personel Özlük Dosyalarının yasalara uygun olarak hazırlanması ve denetlenmesi.

 • İş Kazalarından kaynaklı meydana gelebilecek sorunların çözümü danışmanlık.

 • İşveren ve İşçiarasındaki sorunun Arabuluculuk aracılığıyla çözümünde müşteriyi temsil etme.

 • İşyerlerinin Devir-Birleşme-Bölünme-Kapanma uygulamalarında İş Sözleşmelerinin yapılması gerekli işlemler hakkında danışmanlık,

 • Toplu İşten Çıkarmalarda Danışmanlık,

 • İş akdi Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulama ve Mevzuata Uygunluk tespiti