18 Ekim 2018

İş değerleme ve Ücret Yönetim Danışmanlığı

TANIMLAR

İş Değerlemesi: İşletmelerdeki ücret düzeyleri arasındaki farkları saptamak ve tutarlı bir ücret politikası izlemek amacıyla, tüm işlerin “iş tanımlarını” yapmak, tanımları yapılmış işleri gruplamak ve bunlara bağlı olarak ücret yapısını oluşturmaktır.

İş Değerlemenin Amacı ve Yararları

 • Yapılan işler arasında, ücret bakımından adil bir ayırım yapılmasını sağlar.
 • Ücret adaletsizliklerinin saptanarak, bunların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.
 • İşletmede tutarlı bir ücret politikasının izlenmesi,
 • Ücret yönetiminde bilimsel ve gerçekçi ilkeler saptanır.
 • Eşit işe eşit ücret ödenmesini sağlar. • İşe ve iş pazarına göre adil ücret ödenmesini sağlar.
 • İş gören motivasyonunu sağlar.
 • İşgücü arz ve talebine göre uygun ücret ödenmesini sağlar.
 • İşgücü maliyetinin ve buna ilişkin doğacak yükümlülüklerin denetimi kolaylaşır. • Yetkilerin, sorumlulukların düzenlenmesine katkıda bulunur.
 • İşlerin ve işlemlerin basitleştirilmesine katkı sağlar.
 • Eğitim planlamasında yararlanılır.
 • İşgören seçimi, işe yerleştirme, yükseltme ve çıkarma işlemlerinde kullanılır.
 • Ücrete ilişkin şikayetlerin belirlenmesini sağlar.
 • Sendika ilişkilerinin bilimsel temellere dayandırılması
 • ‘’Eşit işe eşit adam’’ ilkesinin kurumca yönetim anlayışı haline gelmesini kolaylaştırır.