7 Mayıs 2018

İKFORM

İnsan Kaynakları Form Programı
İnsan Kaynakları Departmanı ihtiyacı olan dilekçe-formları tek bir programla ulaşacaktır.
İş mahkemelerinin çoğunun çalışan lehine sonuçlanmasının temel nedeni evrak eksikliği olduğunu biliyor musunuz ?
İmza İnsan Kaynakları Danışmanlığı olarak toplamda 414 dokümanı bir araya getirmiş bulunmaktayız.
Siz sadece işyeri  ve çalışan bilgilerini girip çıktı alacaksınız, işte bu kadar kolay.
İK FORM İÇERİK VE BELGE ÜCRETLERİ
sıra Belge adı Ücret
İK Form Programı Teklif isteyiniz.
Bireysel kullanıcı İnsan Kaynakları Uzmanları için ÖZEL FİYAT Teklif isteyiniz.
 

 

Diğer formlar
1 Geçici Görev Formu
2 Hamilelik İzni
3 İmza beyannamesi
4 İzin belgesi
5 Çalışana ait Kimlik Bildirme Belgesi
İŞ AKDİ FESİHLER
6 İş akdi fesih – Alkol kullanımı
7 İş akdi fesih – Asılsız Dedikodularla Spekülasyonlar yaratmak
8 İş akdi fesih – Askerlik
9 İş akdi fesih – Başka bir işverenin yanında çalışmanın saklanması
10 İş akdi fesih – Başka bir işverenin yanında kısmi çalışmanın verim düşüklüğüne neden olması
11 İş akdi fesih –  Başkasının İzinsiz Dolabını Açmak ve Karıştırmak
12 İş akdi fesih – Borç para isteme
13 İş akdi fesih – Cinsel tacizde bulunma
14 İş akdi fesih – Çağrı üzerine çalışmada çağrıya rağmen işbaşı yapılmaması
15 İş akdi fesih – Çalışanın Geçimsizliği nedeniyle
16 İş akdi fesih –  Çalışılan hatta elektrik olup olmadığını kontrol etmeden gerilim altında çalışmak
17 İş akdi fesih – Çalışma saatleri içinde işle ilgili olmayan internet sitelerine  girmek
18 İş akdi fesih – Çalışma saatlerinde iş arkadaşlarının işlerini aksatmak
19 İş akdi fesih – Çalışma sürelerinin tek taraflı olarak, onay alınmadan değiştirilmesi sebebi ile
20 İş akdi fesih – Deneme süresi sonunda yetersizlik tespiti
21 İş akdi fesih -Devamsızlık
22 İş akdi fesih – Disiplinsizlik
23 İş akdi fesih – E-maille uygunsuz mesaj gönderme sebebi ile fesih
24 İş akdi fesih – Emeklilik
25 İş akdi fesih  – Bayan çalışanın Evlenme nedeniyle fesih
26 İş akdi fesih  –Güvenlik görevlisinin iş sözleşmesini fesih
27 İş akdi fesih – Hakaret, onur zedeleyici davranış
28 İş akdi fesih – Haksız rekabet nedeni ile fesih
29 İş akdi fesih –Hasta olmadığı halde istirahat raporu
30 İş akdi fesih –Hastalık sürecini uzatacak davranış
31 İş akdi fesih –Hırsızlık
32 İş akdi fesih –Hüküm giyme sebebi ile fesih
33 İş akdi fesih –İhbar süresini altı hafta geçecek şekilde rahatsız olma
34 İş akdi fesih –İş arkadaşlarına mobbing uygulama sebebi ile fesih
35 İş akdi fesih –İş ekipmanına zarar verilmesi nedeni ile fesih
36 İş akdi fesih –İş giriş kartının başka biri tarafından kullanılması
37 İş akdi fesih –İş Kazasına Sebep Olacak Davranışlarda Bulunmak
38 İş akdi fesih –İş Konusunda Amirine Kasten Yanlış Bilgi Vermek
39 İş akdi fesih –İş sözleşmesinde yer almasına rağmen işverenin değişik işyerinde çalışmayı reddetme
40 İş akdi fesih –İşçinin gece çalışmayı reddetmesi sebebi ile fesih
41 İş akdi fesih –İşçinin işiyle ilgili zihinsel-bedensel yetersizliği nedeniyle
42 İş akdi fesih –İşçinin işini eksik ve kötü yapması nedeni ile geçerli nedenle fesih bildirimi
43 İş akdi fesih –İşçinin işyerini terk etmesi
44 İş akdi fesih –İşçinin sürekli rakip firma ile görüşmesi sebebi ile fesih
45 İş akdi fesih –İşçinin süresi içinde kendisine teslim edilen işi yapmaması sonucu fesih
46 İş akdi fesih –İşçinin telafi çalışmasına katılmadan imtina etmesi sebebi ile fesih
47 İş akdi fesih –İşe Geç Kalmayı Alışkanlık Haline Getirme
48 İş akdi fesih –İşi mazeretsiz yapmamak
49 İş akdi fesih –İşin başında Uyumak
50 İş akdi fesih –İşin yapılmamakta ısrar edilmesi nedeni ile fesih
51 İş akdi fesih –İşin yapımına aykırı hastalık
52 İş akdi fesih –İşveren hakkında asılsız ihbarda bulunma
53 İş akdi fesih –İşverenin müşteri çevresinin kaybı için çalışılması
54 İş akdi fesih –İşyerinde bölücü faaliyetlerde bulunma sebebi ile fesih
55 İş akdi fesih –İşyerinde sağlık yönünden tedbirlerin alınmaması
56 İş akdi fesih –İşyerinde sigara yasağına uymama sebebi ile fesih
57 İş akdi fesih –İşyerinde suç işlenmesi
58 İş akdi fesih –İşyerindeki başka bir arkadaşı ile kavga etmesi ve işe gelmeme
59 İş akdi fesih –İşyerindeki mücbir sebebin bir haftadan fazla sürmesi
60 İş akdi fesih –İşyerine zarar verme sebebi ile geçerli nedenlerle fesih bildirimi
61 İş akdi fesih –Kendisi ile ilgili hakikate aykırı bilgi vermek
62 İş akdi fesih –Müşteri Şikâyetlerine Sebep Olmak
63 İş akdi fesih –Nitelikli personele gereksinim duyulması sebebi ile fesih
64 İş akdi fesih –Öğrenme ve gelişmede yetersizlik
65 İş akdi fesih –Sadakat ilkesine aykırılık
66 İş akdi fesih –Sağlık durumunun gece çalışmaya elvermemesi nedeni ile fesih
67 İş akdi fesih –Sahte diploma
68 İş akdi fesih –Sık hastalanma
69 İş akdi fesih –Sık sık rapor alma sebebi ile fesih
70 İş akdi fesih –Standart verimliliğin altında kalma
71 İş akdi fesih –Sürekli trafik ihlali yapılması sebebi ile fesih
72 İş akdi fesih –Şiddet uygulama
73 İş akdi fesih –Şirket birleşmesinden sonra uygun nitelikte iş bulunamaması sebebi ile fesih
74 İş akdi fesih –TEBLİGAT DEVAMSIZLIKLA İŞTEN ÇIKARMA
75 İş akdi fesih –Trafik kazası sonucu sözleşmenin feshi
76 İş akdi fesih –Trafik Kurallarına Uymaması ve Trafik Cezası Alması
77 İş akdi fesih –Tutuklanma
78 İş akdi fesih –Uyum sorunu
79 İş akdi fesih –Uyuşturucu madde kullanma
80 İş akdi fesih –Ücret Gizliliği
81 İş akdi fesih –Verim düşüklüğü
82 İş akdi fesih –Performans değerlendirmesinde üç kereden fazla beklenen seviyenin altında kalmak
83 İş akdi fesih –Yasa dışı eyleme katılma
84 İş akdi fesih –Yasa dışı greve katılma
85 İş akdi fesih –Yükleme ve Boşaltma Sahasını Güvenlik almadan yükleme boşaltma işini başlatmak
86 İş akdi fesih –İKALE-Tarafların anlaşmasıye iş akdi sona erme
87 İş akdi fesih –İş sözleşmesinin askıya alınması talebi
88 İş akdi fesih –İş sözleşmesinin grev sebebi ile askıya alınması
89 İş akdi fesih –İş sözleşmesinin işçinin sendika yöneticisi seçilmesi sebebi ile sona erdirilmesi
90 İş akdi fesih –İş sözleşmesinin karşılıklı askıya alınması sözleşmesi
91 İş akdi fesih –Çalışma izninin kaldırılması
92 İş akdi fesih –Doğal afetler sebebi ile fesih
93 İş akdi fesih –İç ve Dış Pazar Kaybı nedeni ile geçerli nedenle
94 İş akdi fesih –İşletme bölümünün kapatılması
95 İş akdi fesih –İşyerinde ekonomik durgunluk
96 İş akdi fesih –Teknolojik gelişme
97 İş akdi fesih –Ülkedeki ekonomik kriz
98 Fesih öncesi yapılması gerekenler
99 İşten çıkış zimmet teslimi
100 İşveren ihbar bildirimi
101 İş akdi fesih –Haklı nedenle bildirimsiz
102 İş akdi fesih –İşletme bölümünün kapatılması
103 İş akdi fesih –İşyerinde istihdam fazlalığının olması sebebi ile fesih
104 İş akdi fesih –İşyerinde mücbir sebep nedeni ile fesih
105 İş akdi fesih –Lokavt ilanı
106 İş akdi fesih –Şirket içi sebepler
107 İş akdi fesih –Ücretin ödenmemesi sebebi ile
108 İşkur-Toplu işten çıkarma dilekçesi
109 İşyerenin kapanmasının İşkura Bildirimi
110 Toplu işçi çıkarma sonrası işe davet
2018 yılı Teşvikler
111 2018 yılı Kurs Program ve Uygulamaları
112 Asgari Ücret Desteği
113 Bir senden bir benden teşviki
114 İlave istihdam teşviki
115 İşkur aktif istihdam programları
Eğitim
116 Eğitim Programları Listesi
117 Eğitim Talep Formu
118 Eğitim ve Toplantı Katılım Formu
119 Oryantasyon Eğitim Formu
120 Personel Eğitim Bilgi Formu
121 Yıllık Eğitim Planı
Görev Tanımları
122 Bilgisayar op.
123 Boyahane Sorumlusu
124 Boya ustası
125 Çağrı Merkezi op.
126 Çağrı Merkezi Şefi op.
127 Depo Amiri
128 Elektrik Teknisyeni
129 Forklift operatörü
130 Genel Müdür Asistanı
131 Genel Müdür Yardımcısı
132 Genel Müdür
133 Güvenlik Personeli
134 İdare amiri
135 İmalat Mühendisi
136 İnsan Kaynakları Sorumlusu
137 İş Güvenliği Uzmanı
138 İşyeri basım yayın elemanı
139 Kalite Kontrol Sorumlusu
140 Kalite kontrolcü
141 Kalite Yöneticisi
142 Kaynakçı
143 Muhasebe elemanı
144 Muhasebe Müdürü
145 Müşteri Temsilcisi
146 Özel güvenlik
147 Pazarlama bölümü elemanı
148 Pazarlama Müdürü
149 Planlama Uzmanı
150 Proje Mühendisi
151 Proje ve Planlama Müdürü
152 Satınalma Müdürü
153 Sevkiyat elemanı
154 Sevkiyat Sorumlusu
155 Şantiye Mühendisi
156 Şantiye Şefi
157 Tedarik zinciri yöneticisi
158 Temizlikçi
159 Topoğraf
160 Üretim Müdürü
161 Vardiya şefi
162 Vinç Operatörü
İcra
163 İcra Dairesi Cevap Yazısı
164 İcra Dairesi işten çıkış bildirimi
165 Personel İcra Takip
İhtarnameler
166 İhtarname-Belirlenen iş teslimi tarihlerine uyulmaması
167 İhtarname-Çalışma saatleri içinde işle ilgili olmayan internet sitelerine girmek
168 İhtarname-Görev talimatının yerine getirilmemesi
169 İhtarname-Görevi ihmal
170 İhtarname-Haksız rekabet nedeni ile
171 İhtarname-İş aletlerinin koruyucusuz kullanılmaması
172 İhtarname-İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uymama
173 İhtarname-İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmama
174 İhtarname-İş sağlığı ve güvenliği kurulunun aldığı karara uymama
175 İhtarname-İşçinin telafi çalışmasına katılmaması
176 İhtarname-İşe izinsiz geç gelme
177 İhtarname-İşten sıklıkla süresinden önce ayrılma
178 İhtarname-İşyeri kuralları
179 İhtarname-İşyerinde sigara yasağına uymama
180 İhtarname-İşyerine ait araç ve gereçleri özel amaçlar için kullanma
181 İhtarname-İşyerine sıklıkla iş saatleri içinde ziyaretçi davet etme
182 İhtarname-Mola saatlerine riayet etmeme
183 İhtarname-Müşteri hizmetlerinin yetersiz verilmesi
184 İhtarname-Sağlık kontrolünden geçmeme
185 İhtarname-Yapması gereken görevlerin hatırlatılması
186 İhtarname-Belirlenmiş Duraklar Haricinde Servise Binmek veya İnmek
187 İhtarname-Borç para isteme
188 İhtarname-Çalışma alanlarında gereksiz itişme, kavga yada disipline aykırı şakalar yapmak
189 İhtarname-Çalışma Mahallinde Tertip ve Temizliğe Riayet Etmemek
190 İhtarname-Çalıştığı aletlerin koruyucu aksesuarlarını kullanmamak ya da izinsiz sökmek
191 Devamsızlık tutanağı
192 İhtarname-Devamsızlık
193 İhtarname-E-maille uygunsuz mesaj gönderme
194 İhtarname-Fuar sergi standımızdaki yakışıksız davranışlarınız
195 İhtarname-Haksız davranış
196 İhtarname-Hasta olmadığı halde sağlık servisinden viziteye gönderilmeyi istemek
197 İhtarname-Hastalık raporunun sunulmaması
198 İhtarname-İnternet sitelerinden veri indirilmesi
199 İhtarname-İstiflenen malların altında, yanında veya üstünde oturmak
200 İhtarname-İş akışını ve ortamını olumsuz etkileyecek şekilde telefonla görüşme
201 İhtarname-İş arkadaşları hakkında asılsız dedikodular yapma
202 İhtarname-İş arkadaşlarının- amirlerinin özel eşyalarını karıştırma
203 İhtarname-İş arkadaşlarının çalışmalarını engelleyici hal ve hareketlerde bulunma
204 İhtarname-İş yavaşlatma
205 İhtarname-İş yerini terk etme
206 İhtarname-İşe ve takım çalışmasına adapte olamayarak işletmeyi zarara sokmak
207 İhtarname-İşi savsama
208 İhtarname-İşyeri kılık kıyafet düzenine uymama
209 İhtarname-İşyerinde huzur bozucu davranışlarda bulunma
210 İhtarname-İşyerinde iş arkadaşına yönelik cinsel tacizde bulunmak
211 İhtarname-İşyerinde yasa dışı eyleme katılma
212 İhtarname-Kayıtlı olduğu kurs ve seminerlere izinsiz olarak katılmamak
213 İhtarname-Kendi verdiği talimatlar ile iş kazası riski yaratmak
214 İhtarname-Maddi hasar
215 İhtarname-Mali gücünün üstünde borçlanarak aylığının haczedilmesini alışkanlık haline getirmek
216 İhtarname-Mobbing
217 İhtarname-Müşterileri boş yere bekletmek,  müşteri şikâyetlerine sebep olmak
218 İhtarname-Servis araçlarına zarar verme
219 İhtarname-Seyir halinde iken aracını park etmeden cep telefonu ile konuşmak veya mesaj göndermek
220 İhtarname-Sık sık rapor alma
221 İhtarname-Soyunma dolaplarının aranmasına karşı koymak ve engel olmak
222 İhtarname-Sürekli hasta olma
223 İhtarname-Yazışmalarda argo kelimeler kullanma
224 İhtarname-Yemekhane düzenini bozarak sıraya girmemek
225 İhtarname-Yetki alanları dışındaki alanlara girmek ve çalışmak
226 İhtarname-Başka bir işverenin yanında kısmi çalışmanın verim düşüklüğüne neden olması
227 İhtarname-Eğitim sonunda yapılan değerlendirmede başarısız olmak
228 İhtarname-İşe dikkatin azalması
229 İhtarname-Performans değerlendirme görüşmesine katılmama
230 Performans değerlendirmede dikkat edilecek hususlar
231 İhtarname-Verim düşüklüğü
232 Savunma talebi
233 Savunma Tutanağı
234 İhtar görüşme süreci
235 İhtar görüşmesi kontrol adımları
236 İhtar öncesi dikkat edilecek hususlar
237 İhtar öncesi kontrol adımları
İş Sağlığı ve Güvenliği
238 İş Güvenliği Kural ve Talimatı
239 İş Güvenliği Talimat ve Tutanağı
240 İş Güvenliği Talimatı
241 İş Güvenliği Uzmanı sözleşmesi
242 İş kazası olay analiz formu
243 İş sağlığı ve Güvenliği danışmanlık hizmet sözleşmesi
244 İşe giriş-Periyodik Muayene formu
245 İşyeri Hekimi hizmet sözleşmesi
246 İşyerinde işçinin koruyucu malzeme kullanma talimatı
247 Kişisel Koruyucu Donanım Teslim Formu
İş sözleşmeleri
248 Avukatlık hizmeti sözleşmesi
249 Bilgisayar Bakım-Onarım Sözleşmesi
250 Nakliye sözleşmesi
251 Reklam-Tanıtım Sözleşmesi
252 Sponsorluk Sözleşmesi
253 Taşıt Kiralama Sözleşmesi
254 Yeminli Mali Müşavir Sözleşmesi
255 Yeminli Mali Müşavirlik tasdik sözleşmesi
256 Araç zimmet
257 Bilgisayar,ağ bağlantıları kullanımı işyeri kuralları
258 Çağrı üzerine çalışma
259 Disiplin talimatı
260 Geçici işçi işi onay belgesi
261 Gizlilik taahhütnamesi
262 İşe geç gelme ile ilgili uygulanacak kurallar
263 İşe giriş kartlarının kullanımında uygulanacak kurallar
264 İşten ayrılma halinde cezai şart ödenmesine dair sözleşme
265 İşyeri disiplin yönetmeliği
266 İşyeri servislerinde uygulanacak kurallar
267 İşyeri sırrı saklama taahhüdü
268 İşyerinde Bölüm değiştirilmesinde uygulanacak kurallar
269 İşyerinde yapılacak müracaatlar ile ilgili uygulanacak kurallar
270 İzin karşılığı telafi çalışması sözleşmesi
271 Kılık kıyafet soyunma odaları ile ilgili uyulması gereken kurallar
272 Kişisel verilerin korunması
273 Kontrol listesi – iş görüşmesi soru örnekleri
274 Milli ve Dini Bayramlar ile Tatillerde uygulanacak fazla çalışma kuralları
275 Özel hakem sözleşmesi
276 Performans taahhüdü
277 Rekabet yasağı-sır saklama yükümlülüğü
278 Takım kılavuzuna yetki verilmesi belgesi
279 Telefon kullanım kuralları
280 Basın İş Kanunu’na göre çalışanlar ile sözleşme
281 Bayilik sözleşmesi
282 Belirli süreli hizmet sözleşmesi süre uzatım protokolü
283 Belirli süreli iş sözleşmesi (İngilizce)
284 Belirli süreli iş sözleşmesi 2
285 Belirli süreli iş sözleşmesi
286 Belirsiz süreli iş sözleşmesi (İngilizce)
287 Belirsiz süreli iş sözleşmesi 2
288 Belirsiz süreli iş sözleşmesi
289 Çağrı üzerine çalışma
290 Çalışanın geçici süre ile başka işverene ödünç verilmesi
291 Deneme Süresi Sözleşmesi
292 Deniz İş Kanunu’na göre gemi adam iş sözleşmesi
293 Denkleştirme esasına göre çalışma
294 Düzenleme şeklinde Satın alma (iştira) sözleşmesi
295 Eğitim Cezai Şartı İçeren Belirli Süreli İş Sözleşmesi
296 Fuar Katılım Sözleşmesi
297 Genel Müdür Sözleşmesi
298 Güvenlik Hizmetinin dışardan alınması ile ilgili sözleşme
299 İş sözleşmesinin devri sözleşmesi
300 İşyeri ile zorlayıcı sebeplerle yarım ücret uygulama yazısı
301 Kaptan Sözleşmesi
302 Makine satın alma sözleşmesi
303 Meslek içi eğitim sözleşmesi
304 Mesul Müdür sözleşmesi
305 Mevsimlik iş sözleşmesi
306 Özel güvenlik görevlisi iş sözleşmesi
307 Parça başı sözleşmesi
308 Part time çalışma sözleşmesi
309 Satış departmanı Belirsiz süreli sözleşme
310 Sezonluk iş sözleşmesi
311 Sorumlu Yönetici Sözleşme
312 Stajyerlik
313 Şirket için çalışan devir sözleşmesi
314 Şirket Temsilcisi Sözleşmesi
315 Takım Sözleşmesi
316 Toplu iş sözleşmesi
317 Yap-işlet-devret Sözleşmesi
318 Yönetici Ortak Sözleşmesi
319 Yönetici sözleşmesi
320 Yurtdışında çalışma
321 Alt işveren sözleşmesi
322 Çevre Danışmanlık
323 Detaylı Fason İmalat sözleşmesi
324 Fason imalatçı sözleşmesi
325 Güvenlik hizmetinin dışardan alınması sözleşmesi
326 Güvenlik hizmetleri
327 İnşaat işleri hizmet alım
328 İnşaat taşeron sözleşmesi 2
329 İnşaat taşeron sözleşmesi
330 Multimedya hizmetleri
331 Personel servisi sözleşmesi 2
332 Personel servisi sözleşmesi
333 Temizlik hizmetleri
334 Yemek sözleşmesi
335 Yetkili Satıcılık
336 Grev esnasında yapılan kusurlu hareketler sonucu uğranılan zararın talebi
337 İşyerinde grev oylaması yapılması talebi
338 Toplu iş sözleşmesine göre ücret kesme cezası
339 Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasının denetimi
340 Toplu Yıllık Ücretli İzin  Uygulamasının İlanı
İŞKUR Dilekçeler
341 Engelli işbaşı dilekçesi
342 Engelli işten çıkış dilekçesi
343 İşkur eleman istem formu
İşten Çıkış Evrakları
344 BİLDİRİM – İhbar öneli vermeden ayrılan işçiden tazminat talebi
345 BİLDİRİM – İş arama izninin toplu kullanılması talebi
346 ÇALIŞMA  BELGESİ TUTANAĞI
347
348 Mesleki eğitim giderlerinin iadesi
349 Sulh ve İbraname
350 Süresini beklemeksizin sözleşmenin feshi
351 TUTANAK –Grevde geçen sürenin kıdem tazminatı hesabından sayılmaması
352 TUTANAK – İhbar önelinde iş arama izni verilmesi
353 TUTANAK – İhbar tazminatının ödendiğine dair ibraname
354 TUTANAK – Tazminat alacaklarının taksitlendirilmesi
355 TUTANAK – Tazminatların iadesi
SGK Dilekçeler
356 4-a İşyeri bildirgesi Bedelsiz
357 4-a Aylık Prim Hizmet Belgesi Bedelsiz
358 Borçlanma Talep Dilekçesi (5510 SK 41 inci maddeye göre) Bedelsiz
359 Davalardan Feragat Edildiğine Dair Dilekçe Bedelsiz
360 Fark işçilikten kaynaklanan prim borcunun ödeneceğine dair taahhütname Bedelsiz
361 İhale konusu işler için ilişkisizlik başvuru formu Bedelsiz
362 Mali Durum Bildirim Formu Bedelsiz
363 Mali Durum Bildirim FormuSerbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler Trafından Düzenlenen Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlilşkin Rapor Bedelsiz
364 Özel bina inşaatları için ilişkisizlik başvuru formu Bedelsiz
365 Sgk e borcu yoktur başvuru formu Bedelsiz
366 Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu Bedelsiz
Yıllık İzin
367 YILLIK  İZİN TALEP  DİLEKÇESİ
368 YILLIK İZİN PUSULASI
369 YILLIK ÜCRETLİ İZİN CETVELİ
Kanun ve Yönetmelikler (29 adet)
Yargıtay Kararları (31 adet)
Yararlı Bilgiler (11 adet)