12 Mayıs 2018

Çalışan Memnuniyeti Anketi

Çalışan Memnuniyet Anketi

  • Çalışan bağlılığı şirketler nezdinde son yıllarda önemini daha da artırmıştır.

  • Kaybedilen her çalışan ciddi maliyet, bilgi kaybı hatta şirketlerde imaj kaybına neden olabilmektedir.

  • Çalışan memnuniyetini ve bağlılığını ölçmek, olası sorunları önceden belirlemenize yardımcı olur.

  • Aldığınız geri bildirim, memnuniyeti ve üretkenliği arttırmanıza olanak sağlar.

  • Çalışan Memnuniyet Anketi ile çalışanların bağlılık düzeylerini , sunulan hizmet ve uygulamalarını ölçümleyebildiğiniz gibi açık uçlu sorular sorarak çalışanların şirket yönetimine iletmek istedikleri konuları da öğrenebilirsiniz.

  • “önemli bir sipariş için teklif almak isteyen bir müşteri öncelikle sekreteriniz ile görüşüyor. Sekreterinizin çok sert yöneticisinden korkarak çalan telefona bakmak yerine yöneticisinin telefonunu bağlamaya öncelik vermesi sonucu teklif almak isteyen müşteri sizinle konuşamıyor bile..”

  • “Ya da kötü yapılanmış organizasyon sebebiyle şirketine uzun vadede güvenmeyen satış yöneticiniz müşterilerine istedikleri güveni aşılayamıyor.”

  • “İç iletişim kanallarında sürekli yaşanan sorunlar sebebiyle çalışanlarınızın yüzü bir karış asık, işlerini değil günü tamamlamaya çalışıyorlar..”

  • “Kariyer ya da bölüm hedefleri belirlenmemiş ya da kendisine yeterince iyi aktarılmamış çalışanlarının enerjilerini birçok gereksiz iş üzerine aktarıyorlar”

  • “Çalışanlar sorunlarını yöneticileri ile asla konuşmayıp bunun yerine kendi aralarında konuşarak birbirlerinin de motivasyonunu olumsuz etkiliyorlar”