7 Kasım 2018

360 Derece Performans Değerlendirme

*  Firmanın tüm süreçleri ve iş adımları değerlendirerek 360 derece Performans Değerlendirme Sistemi kurulur.

*360 derece performans geribildirimi, çalışanın performansının; üstlerinin yanı sıra çalışanın iş arkadaşlarından, yöneticilerinden, kendisine doğrudan rapor verenlerden ve iç ve (uygun olduğunda) dış müşterilerinden derlenen spesifik iş performansı bilgilerinin ışığında değerlendirilmesi sürecidir .

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEM KURULUM HAZIRLIĞI

Performans değerlendirme komitesi oluşturulması.

  Görevleri:

1-Prosedür oluşturmak

2-Performans değerlendirme sürecini uygulamak ve kontrol etmek

3-Performans değerlendirme üst kurulu oluşturmak

4-Performans değerlendirme sonuçlarını yayınlamak ve bilgilerin gizli olarak saklanmasını sağlamak

NEDEN PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME?

žŞirket hedeflerinin daha kolay gerçekleşmesi,

žÇalışanlar enerjilerini doğru yönde harcadıkları için etkin kaynak kullanımı,

žÇalışanlar için adil bir değerlendirme sistemi yaratılması sağlanır.